Paul Sonneveld: ‘Gietwaterkwaliteit is belangrijk voor de lelieteelt’

Passion for Lilies in ’s-Gravenzande teelt op 15.000 m2 jaarrond lelies in de vollegrond. Het bedrijf is gespecialiseerd in oriental lelies voor de Engelse retail. Voor het beregenen van het gewas gebruikt het leliebedrijf van oktober tot en met februari 100% regenwater; van maart tot en met september 50% slootwater en 50% regenwater. Voor de opslag van regenwater is een silo van 1050 m3 beschikbaar.

Hergebruik drainagewater optimaliseren
Vier maanden per jaar (november tot en met februari) is de hoeveelheid drainagewater groter dan de hoeveelheid gegeven gietwater. Het drainagewater uit de onderbemalingsput wordt verzameld in een drainagesilo van 500 m3. “Het huidige hergebruik van het drainagewater is nog marginaal, maar gaan we dit jaar met een betere regeling optimaliseren”, zegt lelieteler Paul Sonneveld, die lid is van de ondernemersgroep Water van LTO Glaskracht Nederland.

Het drainagewater wordt niet ontsmet, maar laat de teler wel bemonsteren op EC- en pH-waarde en ziekten. Uit de monsteranalyses komen geen vreemde zaken naar voren. Sonneveld: “Het slootwater dat we gebruiken is goed gietwater met een EC van 0,6 mS. Daar voegen we, afhankelijk van het teeltstadium, met meststoffen 1 á 2 EC aan toe.”

Clusterzuivering in voorbereiding
Het leliebedrijf ligt in de polder Nieuwland en Noordland met aansluiting op het Centrale Afvoer Drainagewater (CAD-systeem). Het CAD-water gaat nu naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg  in Hoek van Holland. “In een gebied met het CAD-systeem is het niet nodig om nog op de sloot te lozen. Waarom telers dat toch nog wel eens doen, begrijp ik niet”, laat de lelieteler weten.

Voor de genoemde polder is samen met Kapittelland en Kwekerslaan (waar gedeeltelijk nog geen CAD-systeem ligt) een businessplan voor clusterzuivering van 200 hectare bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) ingediend. Zodra het plan is goedgekeurd, wordt er in Kapittelland op een perceel tegen Hoek van Holland aan een centrale waterzuiveringsinstallatie gebouwd, die vergelijkbar is met tuinbouwwaterzuivering De Vlot in Monster. De deelnemende bedrijven gaan jaarlijks een vast bedrag per hectare betalen.

Schoon water terugleveren
Het is de bedoeling om het gezuiverde water terug te gaan leveren aan tuinbouwbedrijven. Sonneveld: “In het gebied bestaat bij bedrijven behoefte om schoon water tegen een bepaalde prijs terug te kopen.” Omdat de vraag naar schoon water vooral tussen 1 april en 1 september ligt, zal in de andere maanden het water moeten worden opgeslagen. Een van de mogelijkheden, die momenteel wordt onderzocht, is om dat  grootschalig ondergronds te doen.

Met de te bouwen waterzuiveringsinstallatie zijn de aangesloten telers tevens klaar voor het emissieloos telen in 2027. “Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van eventuele andere zuiveringsopties”, besluit de lelieteler.

Meer nieuws gietwater