Effectiviteit ontsmettingsapparatuur en -middelen

Beschrijving

Doel is bepalen effectiviteit van ontsmettingsapparatuur en – middelen te toetsen op schimmels, bacterien en virussen. Het project bestaat uit inventarisatie, opstellen keuze matrix, opstellen protocollen en testen effectiviteit ontsmettingsapparatuur en ontsmettingsmiddelen en toetsing schade aan het gewas van ontsmettingsmiddelen.

Resultaten

Volgens een vaste procedure worden plantenvirussen, schimmel en bacteriën in een bepaalde concentratie aan een gestandaardiseerde voedingsoplossing toegevoegd. Hierdoor zijn alle testen het hele jaar door met elkaar vergelijkbaar. Bij ontsmettingsapparaten is onderzocht  wat de reductie  in hoeveelheid ziekteverwekkers is bij de instellingen zoals de leverancier die opgeeft. Doel is om het aantal ziekteverwekkers met een factor 1000 te laten reduceren. Bij de geteste verhitter is dit doel bereikt  voor zowel plantenvirussen als schimmels en bacteriën. Ozon is alleen getest op plantenvirussen en ook dit werkte bij een behandelingstijd van 135 s ook goed. Voor het verwijderen van de schimmel Fusarium is ultramembraanfiltratie ook geschikt. Chloordioxide bleek minder geschikt om plantenvirussen te doden. Twee reinigingsmiddelen zijn getest op schade aan het gewas en één laat bij de diverse behandelingen geen schade zien. Bij een ander middel is er wel een effect met name bij de hoogste concentratie op de lengte groei van de plant en de ontwikkeling van de wortels.

Projectnummer 14802
Startdatum 01-03-13
Einddatum 01-03-14
Afgerond Ja
Budget €50.854
Uitvoerder DLV plant, Wageningen UR Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten bodemvochtsensoren