Recirculatie drainwater Amaryllis

Beschrijving

In dit project wordt onderzocht of er in het drainwater van Amaryllis componenten voorkomen die een mindere groei en lagere productie veroorzaken. Er wordt gefocust op stoffen die de bollen kunnen uitscheiden maar ook op ziekten en voedingscomponenten die bij hergebruik kunnen accumuleren. Ook worden middelen en methoden onderzocht waarmee de schadelijke componenten uitgeschakeld kunnen worden.

Resultaten

Recirculatie van drainwater wordt steeds noodzakelijker, in dit project is mogelijke groeiremming door recirculatie onderzocht. Amaryllisbollen bevatten lycorine, een sterk fytotoxische stof. Voor deze stof is een meetmethode ontwikkeld. In drainwatermonsters van vier amaryllisteelten is geen lycorine gemeten. In het blad van amaryllis is geen lycorine gemeten. In de wortel is 4,5 en in de bol is 68 mg/kg (versgewicht) lycorine gemeten. In een groeiproef met komkommer en sorghum op drainwater van vier amaryllisteelten is geen groeiremming gevonden. In een kasproef met komkommerplantjes en lycorine is wel groeiremming gevonden. In een groeiproef met mosterd en sorghum is geen groeiremming van lycorine gevonden. Lycorine breekt niet af door verhitting (tot 100 ºC). Bij hergebruik van drainwater is ontsmetten met UV (240 mJ/cm2) aan te raden. Zeker wanneer er in de wortels ziekten voorkomen. Onder voorwaarden is hergebruik van drainwater mogelijk in de amaryllisteelt.

Projectnummer 14660
Startdatum 01-04-12
Einddatum 31-12-12
Afgerond Ja
Budget €€ 18.550
Uitvoerder Groen Agro Control
Document

Onderzoek en projecten bodemvochtsensoren