Leo Middelburg: ‘Schoon slootwater belangrijk voor natuurlijk leven en gebruik in de teelt’

Chrysantenteler Leo Middelburg van LMC in Maasdijk teelt op 9 hectare in drie jaarrondschema’s onder andere de troschrysanten Haydar, Chic en Romance. Het bedrijf heeft de waterstromen van sloot-, regen-,drain- en drainagewater op orde. Deze soorten water zijn het hele jaar goed te gebruiken voor de teelt. “Het gaat nu om watermanagement en iets toevoegen aan de grond”, zegt Middelburg.

Sturen op natriumverwijdering
“In slootwater zitten veel bruikbare zaken, zoals meststoffen en goede schimmels en bacteriën, die voor de teelt in de grond nodig zijn.” Een Opticlear Diamond doodt de schadelijke schimmels en bacteriën in het water. Met deze installatie zijn eveneens gewasbeschermingsmiddelen en natrium uit het sloot- en drainagewater te verwijderen. “Als we het natriumgetal van 2 in de grond kunnen halveren, stemt dat tot tevredenheid”, meldt de chrysantenteler.

Lozingen verminderd
“Enkele jaren geleden toen de Oranjepolder bij het Hoogheemraadschap van Delfland onder een vergrootglas lag door de gebiedsgerichte metingen, kwamen er van verschillende bedrijven nog pijpjes met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht. Om dat te verbeteren, hadden we tijd nodig om te investeren in systemen en installaties. Ook de bouw van nieuwe bedrijven heeft een positieve bijdrage geleverd”, vertelt Middelburg.
“Om de ondergrondse CO2-leiding op een diepte van 1,50 m droog te houden, pompten we het condenswater toen nog de sloot in. Het waterschap heeft dat water in januari 2015 bemonsterd. Uit de analyse kwam naar voren dat er sporen van een gewasbeschermingsmiddel in zaten, dat jaren geleden door de vorige tuineigenaar in de slateelt is toegepast.” Dit was aanleiding om een oplossing voor deze drainstroom te zoeken.

Biologische gewasbescherming
Een watermonster van de normale drainage op een meter diepte bevatte ook gewasbeschermingsmiddelen. Na de bemonstering gebruikte Middelburg het drainagewater niet meer voor begieting over het gewas, maar loosde dat water op het riool. Hierdoor begon de biologische gewasbescherming een beter resultaat op te leveren. “De natuurlijke vijanden gingen over het gewas lopen en er kwamen jonge exemplaren bij. Het is van groot belang dat de biologie snel en goed aanslaat, want na iedere teeltronde van ongeveer tien weken moeten we weer opnieuw beginnen.”
Na anderhalf jaar het drainagewater niet in de teelt te hebben gebruikt, gebeurt dat door de zuivering nu weer wel en is het lozen van kostbaar water niet meer nodig. De biologie blijft op peil.

Aparte dagvoorraden
Overdag worden de dagvoorraden van de meststoffen en alle waterstromen in aparte silo’s gevuld. De voorraden van schoon sloot-, regen-, drain- en drainagewater gebruikt de teler om met elkaar te versnijden tot gietwater. Beregenen van het gewas gebeurt ’s nachts onder het gesloten verduisteringsdoek, omdat de temperatuur dan aangenamer is.
De chrysantenteler is bijzonder tevreden over de installatie voor waterontsmetting en -zuivering en natriumverwijdering, die nu een half jaar in gebruik is. “Met deze installatie kunnen we zelf sturen en bepalen wat we doen met het sloot-, regen-, drain- en drainagewater. En het geeft rust op het bedrijf.”

Meer nieuws drainage

Werken met humaten

In de PPS Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten, onderzoekt Wageningen University & Research onder andere de relatie tussen natrium en de plant....

Lees meer