Webinar Telen met toelating meer natrium

Datum donderdag 10 december 2020
Tijd 15:30 t/m 16:30
Locatie Online
Einddatum voor het inschrijven is bereikt

Onderzoek in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat we bij een aantal gewassen meer natrium kunnen toestaan dan we tot nu toe dachten. Dit is gunstig omdat dat telers een eind op weg kan helpen naar het bereiken van een (nagenoege) nulemissie.

De komende jaren moet de glastuinbouw komen tot een nagenoege nulemissie naar water. Op dit moment zijn er nog een aantal knelpunten waardoor het in de praktijk niet altijd mogelijk is om dat te bereiken. Een van de belangrijkste knelpunten is een oplopende natrium concentratie. Dit komt door de aanwezigheid van natrium in het uitganswater, meststoffen of substraten. Omdat de meeste gewassen maar heel weinig natrium opnemen is een kleine hoeveelheid in de aanvoer al genoeg om het natriumgehalte in het drainwater op te laten lopen, waardoor lozing noodzakelijk wordt. Hierbij wordt uitgegaan van natriumnormen zoals we ze van oudsher kennen binnen de verschillende teelten.

De oorspronkelijke natriumnormen zijn echter gebaseerd op inmiddels verouderde teeltwijzen en inzichten. Onderzoek heeft aangetoond dat binnen de teelt van paprika, tomaat, gerbera en cymbidium dat het toelaten van meer natrium goed mogelijk. De natriumgrens voor paprika lag van oudsher op 4 mmol/l. Uit onderzoek bleek dat 10 mmol/l geen probleem gaf in de teelt. Voor tomaat, gerbera en cymbidium lag de natriumgrens op respectievelijk 8, 6 en 0 mmol/l. Uit onderzoek bleek dat waarden van respectievelijk 15, 10-12, 2-4 mmol/l geen probleem gaven in de teelt. Het voordeel van een hogere norm is dat er pas later hoeft te worden geloosd, maar ook dat door het toelaten van meer natrium, het gewas ook meer opneemt en lozing nog verder wordt beperkt of niet meer nodig is.    

In deze workshop delen we de resultaten van het afgeronde onderzoek en maakt u kennis met het nieuwe onderzoek. Handreikingen worden gegeven over hoe in de praktijk geteeld kan worden met meer natrium. Graag gaan we met u de discussie aan hoe in de praktijk de ervaringen zijn met het telen met toelating van meer natrium. Ziet u hier kansen?

Gespreksleider: Margreet Schoenmakers

Spreker: Wim Voogt (Wageningen University & Research)

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot donderdag 10 december, 10.00 uur.

Hoe gaat het in z'n werk?
Voor het volgen van het webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.

Bekijk hier het overzicht met alle webinars van Energie, Plantgezondheid en Water.

Agenda

Helaas, er zijn momenteel geen evenementen.