Webinar 'Emissieloos telen & goed gietwater'

Datum donderdag 1 oktober 2020
Tijd 15:30 t/m 16:45
Locatie Online bijeenkomst
Einddatum voor het inschrijven is bereikt

Op donderdag 1 oktober vanaf 15.30 uur organiseren Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw een webinar over watergebruik in emissieloze teeltsystemen en beschikbaarheid van goed gietwater.

De onderzoeksprojecten in het programma Glastuinbouw Waterproof dragen bij aan toepasbare oplossingen voor een emissieloze glastuinbouw in 2027. Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland) licht de missie van het onderzoeksprogramma en de rol van de Stichting Kennis in je Kas toe, met een overzicht van de projecten en hun doelstelling. Jim van Ruijven (Wageningen UR Glastuinbouw) gaat samen met betrokken toeleveranciers en telers meer gedetailleerd in op de resultaten van onder andere het project biofilm en de eerste resultaten van het onderzoek naar het terugwinnen van verdampingswater als bron van goed gietwater. Deelnemers aan het webinar worden uitgenodigd actief deel te nemen aan dit webinar over de toepasbaarheid van de resultaten. Het is mogelijk om online vragen te stellen via de chatbox.

Gespreksleider: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)
Sprekers: Sjaak van der Tak (Glastuinbouw Nederland) en Jim van Ruijven (Wageningen University & Research)

Hoe gaat het in z'n werk?
Voor het volgen van het webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.