Webinar 'Emissiebeperking grondgebonden teelten'

Datum donderdag 15 oktober 2020
Tijd 15:30 t/m 16:45
Locatie Online bijeenkomst
Einddatum voor het inschrijven is bereikt

De doelstellingen van emissieloos telen vragen ook van telers met grondgebonden teelten de nodige inspanning. Hergebruik van drainagewater is op zich een goede optie, maar in de praktijk is dit lang niet altijd toepasbaar of afdoende om de emissie te beperken. Daarom is er een algemene richtlijn opgelegd; de zogenaamde ‘zorgplicht’.  Telers moeten zich inspannen om de watergift en de bemesting af te stemmen op de behoefte van het gewas. Dit klinkt mooi, maar de uitvoerbaarheid is lastiger, want wat is die gewasbehoefte? De afgelopen jaren zijn er hulpmiddelen ontwikkeld waarmee de watergift verder kan worden geoptimaliseerd. Met name de lysimeter bleek geschikt om meer inzicht te krijgen in de uitspoeling. Vanwege praktische redenen is de lysimeter echter niet goed inpasbaar in praktijksituaties.

Sinds vorige jaar wordt een ‘virtuele lysimeter ‘ ontwikkeld. Dit instrument bootst op basis van bedrijfs- en bodemkenmerken én actuele kasklimaatdata op de bedrijfscomputer een echte lysimeter na. Van een bepaalde teeltsituatie worden de gewasverdamping, het vochtgehalte in de bodem en het watertransport in de bodem in beeld gebracht. De teler kan met dit model de effecten van een bepaalde watergift zien en een dreigende uitspoeling of vochttekort in beeld brengen. Zodoende kan hij met dit hulpmiddel de watergift afstemmen op de behoefte en voldoen aan de ‘zorgplicht’. In deze workshop worden de resultaten gepresenteerd van een uitvoerige test met de virtuele lysimeter op een chrysantenbedrijf en van lopende tests bij een aantal andere gewassen. Ook telers zullen hun ervaringen delen.

Gespreksleider: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)
Spreker: Wim Voogt (Wageningen University & Research)

Hoe gaat het in z'n werk?
Voor het volgen van het webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.