WaterEvent 2019

Datum donderdag 3 oktober 2019
Tijd 13:00 t/m 20:00
Locatie Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw: Violierenweg 1, Bleiswijk
Einddatum voor het inschrijven is bereikt

De glastuinbouw heeft de afgelopen jaren een behoorlijke slag gemaakt qua emissiereductie naar water. Toch zijn we er nog niet. Emissiereductie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen blijven belangrijke aandachtspunten voor een duurzame teelt. Klimaatverandering en veranderingen in de mogelijkheid om grondwater toe te passen, zijn van invloed op de beschikbaarheid van goed gietwater.

Tijdens het WaterEvent 2019 van Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw bekijken we de ontwikkelingen, mogelijkheden en uitdagingen van de toekomst. Hoe bereiken we de nagenoeg emissieloze kas? Hoe zorgen we dat we de beschikking houden over goed gietwater? Is het verlagen van de water footprint nodig?

Programma
12.30 uur Ontvangst
13.00 uur

  • Opening door Sjaak Bakker (Wageningen University & Research)
  • Presentatie Sjaak van der Tak (Glastuinbouw Nederland)
  • Presentatie standhouders met toelichting op hun waterinnovaties
  • Onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof 2019/2020 door Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

14.00 uur Onderzoekpitches en bezoek stands
Onderzoekers geven korte, interactieve pitches over recente onderzoeksresultaten, onder andere over de verwijdering van biofilm, optimalisatie van filtratie, Demokas Waterefficiënte teelt 2030 en ophoping van stoffen in volledig gesloten teelten.
16.00 uur Pauze en bezoek stands
16.30 uur Keuze-workshop ronde 1
17.30 uur Keuze-workshop ronde 2
18.30 uur Buffet en bezoek stands
20.00 uur Einde bijeenkomst

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 25 voor leden van Glastuinbouw Nederland indien u direct betaalt via iDEAL. De kosten voor niet-leden bedragen € 75. Ontvangt u liever een factuur, dan bedragen de kosten € 7,50 extra (dit kunt u op het aanmeldformulier aangeven).

Verlenging Spuitlicentie
Deze bijeenkomst kunt u ook mee laten tellen als dagdeel voor verlenging spuitlicentie, onderdeel Veiligheid en Techniek. De kosten voor verlenging spuitlicentie bedragen € 50. Vergeet uw spuitlicentiepas niet mee te nemen naar de bijeenkomst!

Aanmelden
Meld u vooraf aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot maandag 30 september 2019, 12.00 uur. Wees er snel bij, voorgaande jaren was het WaterEvent snel uitverkocht!

Annuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk via akerkhof@spam-protectglastuinbouwnederland.nl. Bij annulering 48 uur voor de bijeenkomst wordt uw inschrijfgeld minus € 7,50 administratiekosten, terugbetaald. Daarna wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. In overleg kunt u een vervanger sturen.

Alle genoemde kosten zijn per persoon en exclusief btw