Waterdag 2022

Datum woensdag 29 juni 2022
Tijd 12:30 t/m 18:00
Locatie World Horti Center: Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk
Einddatum voor het inschrijven is bereikt

Water is van essentieel belang voor de glastuinbouw. Naar mate we meer water hergebruiken is een goede waterkwaliteit in de kas van toenemend belang. Niet alleen vanwege duurzaamheid, maar ook om een weerbaar en gezond gewas te bevorderen. Maar hoe houden we een goede waterkwaliteit? Dat is een van de vragen die aan bod komt tijdens de Waterdag, die Glastuinbouw Nederland en Vertify in samenwerking met World Horti Center organiseren op woensdagmiddag 29 juni.

Tijdens de Waterdag is uitgebreid aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van water, emissiebeperking, waterkwaliteit borgen in de kas, watervoorraad, ontsmetting en weerbaar water. We vangen aan met een plenair gedeelte waarin deelnemers informatie krijgen over de lopende innovatieonderzoeken. Daarnaast kan met een panel worden gediscussieerd over de waterkwaliteit ín en óm de kas. Verder zijn er korte workshops en rondleidingen langs onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van water.

Programma
12.30 uur    Ontvangst
13.00 uur    Opening door Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)
13.15 uur    Panel ‘Verbetering Waterkwaliteit en water beschikbaarheid’ 
13.50 uur    Toelichting rondgang door Jeroen Sanders (Vertify) en groepsindeling
14.00 uur    Rondgang langs diverse demonstraties en workshops
15.20 uur    Pauze
15.40 uur    Vervolg rondgang
17.00 uur    Borrel
18.00 uur    Einde bijeenkomst

Kosten
Er zijn geen kosten voor deze bijeenkomst voor leden van Glastuinbouw Nederland. De kosten voor niet-leden bedragen € 30,00.

Verlenging Spuitlicentie
Deze bijeenkomst kunt u ook mee laten tellen als dagdeel voor verlenging van de spuitlicentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming, onderdeel Veiligheid en Techniek. De kosten voor verlenging spuitlicentie bedragen € 60,00. Vergeet uw spuitlicentiepas niet mee te nemen naar de bijeenkomst!

Alle genoemde kosten zijn per persoon en exclusief btw. Indien u niet via IDEAL wil betalen ontvangt u de factuur na afloop van de bijeenkomst. Er wordt dan € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. U kunt dit op het aanmeldformulier aangeven.

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot en met maandag 27 juni. Ter plaatse aanmelden voor de bijeenkomst is niet mogelijk.

Aanuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk via akerkhof@spam-protectglastuinbouwnederland.nl. Bij annulering 48 uur voor de bijeenkomst wordt uw inschrijfgeld, minus € 7,50 administratiekosten, terugbetaald. Daarna wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. In overleg kunt u een vervanger sturen.

Beeldmateriaal
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of promotie van deze bijeenkomst. Als u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dit vooraf aangeven via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.